Hvorfor Bevirk?

Ledelse handler om at finde ud af, hvor man skal hen og at løse de problemer, der er forbundet med at nå dertil. Sådan har det altid været – uanset om man er leder i den private eller den offentlige sektor. I den forstand kan man sige, at ledelse er ledelse selvom ledelsesmiljøet kan være forskelligt. Der er en række generiske ledelseskompetencer, som kan læres og udvikles. Her er der ikke så meget nyt; Ledelse er tidløs.

I et andet perspektiv er alting helt anderledes: Tiden krymper og verden skrumper; organisationer bliver porøse, hierarkier fladere og ledelsesspænd bredere; autoriteter nedbrydes, primadonnaer opstår og digitale indfødes. Det private politiseres, og det politiske privatiseres. Dét, der er god ledelse, ændrer sig. Både ned og op, ind og ud. Hele tiden.

Bevirke har derfor den dobbelte ambition, at lederne bliver endnu bedre til dét, der i grunden er god ledelse. Og at lederne bliver rigtig gode til at udvikle deres ledelse i takt med, at den faste grund flytter sig – eller helt forsvinder.

 • Ansvarlig udvikling

  Når vi vækster og udvikle vores organisationer, kræver det forståelse for den verden vi er en del af. Forskellige kompetencer, innovationskraft og stærke fagligheder skal i spil. Og der skal være et tydeligt ejerskab til ansvarlighedsdagsorden, som den bl.a. kommer til udtryk i FN’s verdensmål.

  Det stiller høje krav til organisationens værdier, ansvarlighed og etik. Og det fordrer, at såvel organisation som ledelse  opererer i åbenhed og kan tåle at blive set efter i sømmene. For idag er kravene om åbenhed og offentlig indsigt ikke alene krav, som regulerer offentlig ledelse gennem lovgivning, men en del af alle organisationers virkelighed. De sociale medier kan på få øjeblikke sætte en dagsorden, og én forkert beslutning kan rejse en shitstorm, som kan få alvorlige konsekvenser for virksomhedens fremtid.

  I denne nye medievirkelighed, sætter Bevirk fokus på hvordan ledelse kan arbejde med ansvarlig udvikling og på hvordan du som topleder håndterer mediekrisen – hvis den kommer.

 • Øje for eget ståsted

  At tilpasse og udvikle en organisation løbende og samtidig være medspiller i udviklingen af samfundet forudsætter, at man som topleder har øje for eget ståsted.

  Gennem ledelsesteorier, arbejde med megatrends og stærke gæstebevirkere bliver du opdateret på samfundsmæssige dagsordner og de nyeste ledelsesmæssige indsigter. I intensive individuelle forløb, får du sat et spejl op for dig selv og din egen ledelse. I netværket får du med- og modspil både på din forretningsforståelse, samfundssyn, samarbejdstilgang – og på dig selv og din ledelsestilgang.

 • Bidragsdagsordenen

  At få det at bidrage, på dagsordenen, er en kerneværdi for Bevirk. At arbejde med at sætte en bidragsdagsorden for sig selv i sin ledelse, i den virksomhed eller organisation som udgør ens professionelle ståsted eller gennem nye udviklingsfællesskaber og projekter, går som en rød tråd gennem Bevirk.

  Hvordan bidragsdagsordenen udformes og sættes i verden, skabes i samspil med de respektive deltagere og det samlede bevirke hold.