Bevirk i praksis

 • Bevirk forløb

  Bevirk-hold sættes i verden én gang årligt og løber i ni måneder over to kalenderår. Deltagelse forudsætter en invitation. Hvert hold sammensættes, så niveau, fortrolighedsrum og udviklingsambitioner sikres.

  Bevirk arbejder med et klart formål og en fast udviklingsramme og har samtidig en fleksibel, forandringsorienteret tilgang, hvor den enkelte deltager og holdet i høj grad er med til at sætte dagsordenen.

 • Modulerne

  Gennem tre moduler af to-tre dages varighed, sætter Bevirk fokus på afgørende ledelsesrelevante temaer. Deltagerne har substantiel ledelseserfaring, som udbygges med særlig vægt på, hvad det er for ledelsesmæssige marginaler, der gør forskellen på, om man lykkes som topleder eller ej.

  På modulerne sættes temaerne i kontekst gennem oplæg, workshopelementer, gæsteinspiratorer, redskabstilgange, øvelser, debatter med videre. Modulerne har fastsatte temaer, men er åbne over for det enkelte holds ønsker og behov.

 • Bevirk verden

  Vil vi bevirke verden, både den store og den lille, må vi begive os ud i den og ved selvsyn opleve de bevægelser, der rammer os i disse år. Tyskland har gennem de sidste årtier for alvor været i den europæiske førertrøje, når det handler om lederskab, og i dagens geopolitiske spil er landet højaktuelt.

  På Bewirk turné har vi fire døgn i selskab med relevante frontløbere i München og Berlin og bliver her klogere på aktuelle trends som demografi og urbanisering, klima, sustainability, digitalisering, kunstig intelligens og entreprenørskab.

  Der er gennem forløbet muligheder for ad hoc-planlagte outings, hvis en aktuel dagsorden tilsiger, at et besøg i en virksomhed eller en særlig keynote speaker er relevant for programmet.

 • Individuelt forløb

  I Bevirk arbejder du intensivt med din egen udvikling med afsæt i en af markedets mest anerkendte personlighedstest – NEO PI-3. Testen giver dig et detaljeret bud på dine egne styrker og svagheder, muligheder og særlige opmærksomhedspunkter.

  I det individuelle forløb er dagsordenen helt din egen, udfordret gennem hele forløbet af en fortrolig sparringspartner, som har mangeårig erfaring med ledelse, toplederudvikling og -rekruttering. Selvom du selv sætter målet for dit forløb, betyder denne erfarne sparring, at du bliver udfordret, provokeret og måske flyttet et sted hen, du ikke selv havde forventet.

 • Netværket

  Netværk, som gør en forskel, og som er langtidsholdbare, kan ikke købes for penge. Til gengæld er et sådant netværk også umuligt at gøre op i økonomisk værdi. Det er i professionel sammenhæng et sted, hvor det handler om at ville hinanden gennem et oprigtigt engagement.

  Et sådant netværk skabes ved, at deltagerne over tid oplever, at de hver især er relevante og stærke bidragsydere, og hvor deltagelse i netværket skaber værdi i en optaget hverdag, hvor hver en time tæller. Bevirk har dette for øje, allerede når holdet sættes.

Bevirk

 • Immatrikulation
 • Programpræsentation i detaljer, udviklingstilgang og holdpræsentation
 • Gæstebevirker.

At være leder af din tid i egentlig og overført betydning er rammen om det første Bevirk-seminar.

 • Hvordan udøves nutidig ledelse, som peger fremad, og hvordan håndterer vi som leder det, der ifølge ledere selv, er en af de største hindringer for at udøve god ledelse – mangel på tid!
 • Vi sætter fokus på dét, ledere bruger deres tid på, og dét de bedste ledere bruger deres tid på. Ny viden om tid og timing i bredt og specifikt ledelsesmæssigt sammenhæng introduceres, og der arbejdes med redskaber til prioritering, fokus, tidsforståelse, timing og tilgængelighed.
 • Netværksgrupper sættes i verden.
 • Med Lykke Friis og Søren Salomo på Tysklandsturné
 • Her arbejder vi med de store samfundsmæssige dagsordener bl.a. klima, demografi, AI m.m.m.
 • Besøg hos organisation, institution eller virksomhed som sætter en aktuel dagsorden.
 • Det er et paradoks, at vi lever i et informationssamfund, hvor viden er let og frit tilgængelig, og at der samtidig er et stort – og måske stigende – gab mellem det vi ved, og det vi gør. Nogle siger, at vi lever i en post-truth periode. Det gælder måske særligt inden for ledelsesdisciplinen, som ikke er ret disciplineret.
 • Seminaret vil fokusere på noget af dét, vi ved om ledelse: Hvad kendetegner ledere, hvad gør de, og hvad er effekterne af ledelse? Ambitionen er at sikre ledelse, der virker, ved at bygge bro mellem viden og gøren som afsæt for endnu mere virkningsfuld ledelse.
 • Besøg hos organisation, institution eller virksomhed som sætter en aktuel dagsorden.
 • Ledelse sker i kontakt. Du udøver ledelse sammen med andre, og gode ledere udøver ledelse i relationer i alle retninger: nedad, opad, til siden og udad.
 • På seminaret bevæger vi os indefra og ud. Her er fokus på, hvordan du som ledere kender dig selv indgående og samtidig opleves som et godt bekendtskab, hvilket giver de bedste forudsætninger for at lykkes i alle retninger.
 • Bidragsdagsordenen, et klart etisk kompas og ledelsesmæssig integritet sættes i individuelt perspektiv.
 • Karrieren og sektorspring er her også et element. Hvordan bliver man topleder, og hvordan forbliver man topleder, herunder hvordan man undgår at magten korrumperer.