Hvordan bevirkes?

 • Afsæt i toplederprofilen

  Enhver toplederprofil er unik, og alligevel er der karakteristika, der går igen. Der er grundlæggende forskelle på ledelse i den offentlige og private sektor og der er forskel på de egenskaber, der efterspørges i forskellige brancher. Samtidig er der kendetegn, som går på tværs, både når det handler om toplederens personlige profil, kravene til den ledelsesmæssige spændvidde og evnen til at få øje på udfordringer rettidigt.

  Bevirk er skræddersyet til hver enkelt deltagers unikke lederprofil. Programmet afspejler samtidig de generiske ledelsesudfordringer og den kompleksitet, som kendetegner topledelse uanset sektor og branche. Resultatet for den enkelte deltager er dermed både øget viden om den brede samfundsmæssige toplederdagsorden og et individuelt fokus på egen rolle – nu og i fremtiden.

 • Håndplukkede Bevirk-hold

  Bevirk sammensætter hold af udvalgte topledere, vægtet og valgt på tværs af brancher og sektorer.

  Lederne bringes sammen i et fælles udviklingsrum. Her skabes tæt fortrolighed, gensidig forståelse, indsigt, udsyn og nye samarbejdsflader, både i det intensive udviklingsforløb i programsporet og i det varige netværk, som er en udløber af Bevirk.

 • Bevirk investeringen

  Bevirk fodrer dit videbegær, sikrer du kommer på forkant med ny viden og teori, giver stærke, fortrolige relationer på tværs af sektorer og brancher. Her bliver du udfordret og provokeret og får sat et spejl op for dig selv og din egen ledelse.

  Gennem programmet får du individuel sparring og rådgivning i forhold til dine ledelsesudfordringer. Og du træner og eksperimenterer med din ledelse, med afsæt i styrker og svagheder. Dette arbejde er målrettet dine ledelsesmæssige ambitioner og deres realiserbarhed.

  Bevirk kræver vilje, ærlighed og dedikation. Det giver til gengæld et markant boost til det erfarne lederskab, et skræddersyet individuelt udviklingsforløb som rækker længere end udviklingsforløbets levetid og et solidt netværk.